آخرین خبرها
بازار بن تاناها
Ben Thanh Market in ho chi minh

بازار بن تاناها

در چند قدمی پارک فام با یک پیاده روی کوتاه می توانید به مرکز لایوس برسید منطقه ای که تمامی اطراف این بازار را احاطه کرده است

تعداد زیادی هتل در این منطقه وجود دارد که بسیاری از این هتل ها درنزدیکی بازار قرار دارد که سطح هتل ها از متوسط تا بالا است و در مجمموع هتل های خوبی است

این بازار یکی از معروفترین بازارها در هوشی مین است.