آخرین خبرها
موزه ملی جنگ
War Remnants Museum in Ho Chi Minh

موزه ملی جنگ

این موزه که به عنوان موزه باقی مانده از دوران جنگ شناخته شده است در سال 1975 افتتاح شده است

این موزه به عنوان موزه جنایات جنگی دوران آمریکا شناخته شده است

این موزه به عنوان یادآوری جنگ دوران طولانی و وحشیانه ویتنام ،با عکس های گرافیکی و تجهیزات نظامی آمریکا که تمامی این ها برای نمایش در این موزه قرار گرفته است

تمامی این تجهیزات جنگی در جنگ آمریکا بر علیه ویتنام استفاده شده است که از سال 1945 تا 1975 طول کشیده است.

یکی از مهمترین تجهیزات قفس ببر سیاه است که در دوران جنگ در جنوب ویتنام از آن استفاده می شده است

هم چنین گیوتین باقی مانده که فرانسوی ها از آن استفاده می کردند برای اعدام زندانیان سیاسی ،که آخرین بار در سال 1960 استفاده شده است.

از دیگر جاذبه های این موزه عکس های برجسته ای است از قتل عام مردم محلی که توسط بمب های نارنجی شیمایی قتل عام شدند که این عکس ها نشان دهنده وحشیانه بودن این جنگ بوده است

این موزه در منطقه 3 هوشی مین واقع شده است

که از ساعت 7:30 تا 17:30 توریست ها می توانند برای بازدید به این موزه تاثیرگذار بیایند.