آخرین خبرها
معبد کایواآ داعی
Cao Dai Temple near Ho Chi Minh

معبد کایواآ داعی

این معبد که در سال 1955 ساخت آن تمام شده است

زمانیکه ارتش تحت تسلط هندی ها و چینی ها بود.کودالیست ها بر این باور بودند که همه ادیان در نهایت به یک دین منتهی می شده که به دنبال ترویج دین در سرتاسر دنیا بوده اند.

بودا،عیسی مسیح،محمد،کنفوسیوس،علاوه بر ژاندارک و ژولیوس سزار در این معبد دارای مقام و مرتبه هستند.

نه سلسله مراتب عبادات از جمله پاپ،کاردینالها،اسقف اعظم با جشنواره ها و مراسم دینی همگی برگزار می شود.

این معبد دارای طراحی خاصی است که به شکل کلیسای مسیحی ها ساخته شده است و به شکل یک شبستان مرکزی است که گنبد آن بسیار زیبا تزیین شده است.

نقطه اصلی این گنبد که یک چشم است نماد خداوند است

در این جا مراسم با نوازندگان کر و انگلیسی با موسیقی های سنتی و محلی اجرا می شود.این مراسم به زبان ویتنامی بیشتر اجرا می شود.

عبادت کنندگان در این معبد برای صلح جهانی و هماهنگی با اعتقادات عمیق تلاش و دعا می کنند.

پیروان باید از 5 آیین پیروی کنند:

اطاعت،بشریت،تعهد،مدنیت،دانش،اطمینان و اعتقاد به اصول بودایی،تولد بعد از مرگ و کارما.

دعاکنندگان در مراسم لباس های مخصوصی بر تن دارند.و پیروان غیر روحانی لباس های زرد و قرمز بر تن دارند.

در طول زمان عبادت مردان در سمت چپ و زنان در سمت راست می ایستند.

در طراحی این معبد از رنگ های آبی و قرمز و زرد و طرح های اژدها شکل استفاده شده است.