آخرین خبرها

معبد ماریمان هندوها

این معبد در نزدیکی بازار بن تاناه قرار گرفته است که مجموعه کوچکی از هندی ها و چینی ها را تشکیل داده است که در منطقه تامالی در هوشی مین زندگی می کنند.

این معبد تنها معبد هندوها در هوشی مین است که هم توسط هندوها و هم توسط ویتنامی ها مورد احترام و ستایش است

باور این مردم بر این است که دارای قدرت معجزه آسا در هر زمینه ای است که عبادت کنندگان به خاطر این باورها به این معبد می آیند و توریست های زیادی به این منطقه می آیند.

این معبد در انتهای قرن 19 ساخته شده است که هدف بزرگ این معبد محل عبادت برای جامعه چتیار بود.

طراحی و ساختار این معبد به سبک هندی است

این معبد رنگارنگ دارای ویژگی های خاصی است بزرگترین مجسمه پرجنب و جوش خدایان هندوها وجود دارد که نماد قدرت است

بازرگانان از دیدن ویتنام غیر از خرید و جاذبه های کاری بسیار لذت می برند مخصوصا در خیابان های منتهی به سایگون و تصاویر مقدس که بر  در و دیوار معبد حکاکی شده است که این معبد را به شکل یک بر ج سلطنتی در آورده است که دارای در ورودی بسیار زیبایی است

در قسمت مرکزی این معبد مجسمه الهه زیبایی قرار گرفته است با نگهبانانی که در کنار این الهه قرار گرفته است و اطراف آن با گل و چوب تزیین شده است

این معبد بسیار زیبا آراسته شده است

این معبد از  7 صبح تا 7 شب باز است که در خیابان ترونگ در منطقه 1 در بلوک های منتهی به بازار قرار گرفته است

بدون کفش باید وارد معبد بشوید.