آخرین خبرها
تونل چوچی
Chu Chi Tunnels

تونل چوچی

این تونل بخشی عظیم از باقی مانده دوران جنگ است که سرباز ها در طول جنگ از آن استفاده می کردند

که در هفت کیلومتری شمال هوشی مین واقع شده است

این تونل عظیم و بزرگ شامل چندین قسمت است:

انبار اسلحه،آشپزخانه،منطقه زندگی،مرکز فرماندهی بوده است

پس از پایان جنگ جهانی در برابر فرانسوی ها،این تونل در طول جنگ بر علیه آمریکایی ها نیز استفاده می شده است

سیستم این تونل طوری بوده است که دارای تهویه بوده است که به کمک سربازان ویتنامی گسترش یافت

از ویژگی های این تونل طوری بوده است که از زیر زمین تانک ها هم رد می شدند بدون اینکه آسیبی به سربازان برسد.

امروزه یکی از جاذبه های بسیار مهم در هوشی مین که بازدیدکنندگان می توانند به این منطقه بیایند تا فعالیت هایی مانند عبور از مسیرهای هراس آور،مکان های بسته زیر زمینی ارتشی،شلیک تفنگ،را می توانند تجربه کنند

قبل از ورود به تونل های زیر زمینی بازدیدکنندگان یک فیلم کوتاه را می بینند.به طوریکه درک مناسبی از موقعیت مکانی که وارد آن می شوند داشته باشید