آخرین خبرها
مرکز خریدCholon
Cholon

مرکز خریدCholon

این مرکز خرید که توسط چینی ها اداره می شود مانند مراکز خرید د کشور چین ساخته و طراحی شده است که بسیار ارزان است

این مرکز خرید فقط یک مرکز خرید نیست یک مقصد توریستی است

بسیاری از بازدیدکننذگان این مرکز چینی ها و تایوانی ها هستند.

و از مقاصد مهم برای گردشگران است.

در این مرکز معروفترین رستوران های چینی در هانوی وجود دارد.