آخرین خبرها
شهر هو
hue in vietnam

شهر هو

هوء در سواحل رودخانه عطر در ویتنام مرکزی واقع شده است. این شهر زمانی به عنوان پایتخت امپراتوری سلسله نگوین خدمت کرده است. امروزه بقایای آن دوره باشکوه در معماری شهر، فرهنگ و غذاهای آن منعکس شده است و آن را یکی از بهترین مکان‌ها برای بازدید در ویتنام کرده است. از آثار تاریخی شهر، ارگ معروف‌ترین است که زمانی صندلی حکومت امپراطوران نگوین بود. ارگ یک مجتمع بزرگ از کاخ بزرگ، معابد آراسته، دیوارها و دروازه است. مورد مهم دیگر رودخانه تین مو نماد رسمی شهرستان است.

این شهر،شهر امپراطورها و حاکمان با کاخ های بزرگ و باشکوه است.

بین سالهای 1802 تا 1945 ویتنام توسط یک سلسله حکومتی بسیار قدرتمند به نام نگوین اداره می شد.

کاخی بسیار بزرگ و عظیم که تمامی امپراطوری در آن زندگی می کردند.و یک قسمت از شهر که به آن شهر ممنوعه بنفش می گفتند که شبیه شهنر ممنوعه در چین بود که یک/ منطقه محافظت شده در ویتنام بود.

با یک روز گشت کامل در این شهر می توانید از تمامی این کاخ ها و مجموعه امپراطوری ها دیدن کنید.