آخرین خبرها
دلتای مکونگ
mekong delta in vietnam

دلتای مکونگ

بازارهای شناور رنگارنگ ، باغ‌های میوه، شالیزارها، باغ نیشکر، پناهگاه پرنده‌ها و روستاهای عجیب و جالب همه‌ی آن چیزی است که بسیاری را به دلتای مکونگ در جنوب غربی ویتنام می‌کشاند. دلتای مکونگ با نام مستعار “سبد برنج ویتنام”، منطقه کشاورزی توسط هزارتوی کانال‌ها و نهرهایی حاصلخیز شده که به وسیله رودخانه مکونگ تغذیه می‌شوند. دلتای مکونگ که گستره آن از خلیج تایلند تا شهر هوشی مین است، بیش از یک سوم این کشور از مزارع غنی، باغ‌ها، شالیزارها و مزارع پرورش ماهی آن تغذیه می‌شود.

این خلیج که در جنوب غربی ویتنام که در نزدیک رودخانه مکونگ که از طریق دریا از تایلند تا ویتنام راه دارد.

دلتای مکونگ شامل بخش بزرگ و وسیعی از جنوب ویتنام می باشد.

این منطقه چون توسط آب احاطه شده است وسعت این منطقه بستگی به فصل و شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی ها دارد.

در سمت جنوب رودخانه درختان حرا که درختان گرمسیری هستند وجود دارد.

این منطقه تحت نفوذ و سلطه مکونگ است که اطراف آن را شالیزارهای برنج فرا گرفته است.